Izjava o zasebnosti

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je podjetje Kristal d.o.o. Renče, Lukežiči 45, 5292 Renče, telefon: 00386 (0)5 33 51 555, e-pošta: kristaldoo@siol.net

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

 

Uporaba osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, pošiljanje blaga – vse vezano na naročilo) in ostalo potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo osebne podatke obdeloval zlasti v primeru, če bo uporabnik naše spletne trgovine www.kristaldoo.si kupil določene izdelke. Te podatke obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti ter uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, vključno z reševanjem reklamacijskih izdelkov.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen dostave izdelkov, obdelujemo izključno za namene dostave izdelkov na vaš naslov. Ti vaši osebnih podatki (ime in priimek, naslov dostave, telefonska številka) se lahko posredujejo ponudnikom prevoza blaga.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za  ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo v spletni trgovini www.kristaldoo.si, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne trgovine www.kristaldoo.si.

 

 Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik prek sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

 

Varstvo otrok

Otroci do 15 let nam lahko posredujejo osebne podatke preko naših spletnih strani ali drugače samo z dovoljenjem (privolitev ali odobritev) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov).

Upravljalec ne bomo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bili seznanjeni, da so mlajše od 15 let. Teh podatkov upravljalec ne bo uporabil ali razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno pa ne vpliva na pravila slovenskega pogodbenega prava v zvezi s pravili o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Upravljavec si bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeval za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.